E-ISSN 2148-2373
Derleme
Obezitenin Kadın Üreme Fonksiyonları Üzerine Etkisi
1 Bezmialem Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Istanbul, Türkiye  
2 Department of Obstetrics and Gynecology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2015; 3: 78-82
DOI: 10.14235/bs.2015.532
Anahtar Kelimeler: Obezite, infertilite, vücut kitle indeksi, yardımcı üreme teknikleri
Özet

Obezitenin; anovulasyon, düzensiz adet görme, subfertilite, düşük ve olumsuz gebelik sonuçları da dâhil olmak üzere çok sayıda jinekolojik ve obstetrik problemlerle ilişkili olduğu pek çok çalışmada gösterilmiştir. Obezite ile ilişkili azalmış fertilite veya infertilite nedenin ovariyan folikülün seçiliminden itibaren implantasyonu da içeren her aşamada bir dizi farklı adım üzerindeki etkilerden kaynaklandığı bildirilmektedir. Obez kadınların tümünde reprodüktif sağlığın kötü etkilenmesi söz konusu değildir. Bu yüzden obezite dışında bu kadınların reprodüktif fonksiyonlarını etkileyen faktörleri tanımlayabilmek önemlidir. İki muhtemel faktör beslenme ve fiziksel aktivitedir. Ayrıca yardımcı üreme teknolojilerinden faydalanan obez kadınlar, gebelik öncesi koşullar ve reprodüktif sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştırabilmek adına fırsatlar sunmaktadır. Spontan şekilde gebe kalan obez kadınlar arasında; yeterli epidemiyolojik veri olmasa da obezite ile düşük arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, obezitenin reprodüktif sürecin çeşitli aşamalarındaki etkisi hakkındaki son çalışmaları derlemek ve obez kadınların reprodüktif sonuçlarını daha iyi hale getirebilecek özgün multidisipliner stratejileri özetlemektir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018