E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Doğum Analjezisi Hakkında Gebe Kadınların Tutum ve Davranışları
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
2 Department of Obstetrics and Gynaecology, Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2014; 2: 65-70
DOI: 10.14235/bs.2014.122
Anahtar Kelimeler: Obstetrik, ağrısız, doğum
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı doğum analjezisi hakkında gebe kadınların bilgi, tutum ve davranışlarını incelemektir.

 

Yöntemler: Mart 2011-Aralık 2011 arasında antenatal polikliniğe gelen 533 gebe kadına doğum analjezisi hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını ölçen anket uygulandı.

 

Bulgular: Ankete katılan gebelerin yaşları, gebelik haftası ile ağrısız doğum yapma isteği arasında anlamlı bir fark bulunmazken, gebelerin gebelik sayısı ile ağrısız doğum isteği arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Doğum analjezisini istemeyen kadınların gebelik, doğum sayısı, evdeki çocuk-yaşayan kişi sayısı fazla olup ağrısız doğumu daha fazla çalışan kadınlar (%64) istemiştir. Gebelerin sadece %36’sı ağrısız doğum yapmak istemişlerdir. Doğum analjezisini istemeyen gebelerin %31’i doğum analjezisini gerekli görmezken, %13’ü bebeğe, kendisine veya doğum sürecine zarar verdiğini düşünmüş, %2’si pahalı bulmuş, %17’si korkuğu için, %0,5’i dini inançlarına aykırı bulduğu için %36’sı  diğer sebeplerden dolayı doğum analjezisini istememiştir.

 

 

Sonuç: Anketi dolduran gebe kadınlara doğum analjezisi hakkında hiçbir önbilgi bilgi verilmemesine ragmen doğum sayısı ve eğitim düzeyi doğum analjezisi istemini etkilemiştir. Doğum analjezisi yaygın ve örgün eğitim içinde daha fazla vurgulanabilirse doğum analjezisi istemi artabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018