E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Progresyona Kadar Devamlı Azasitidin Tedavisi, Yaşlı Akut Miyeloid Lösemililerde Uzun Süreli Hastalık Kontrolü Sağlayabilir
1 Department of Hematology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Hematology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Hematology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey  
4 Department of Pathology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 233-235
DOI: 10.14235/bs.2018.1829
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, akut myeloid lösemi, azasitidin
Özet

Yaşlı hastalarda akut myeloid löseminin (AML) prognozu kötüdür. İki ve 5 yıllık ortalama sağ kalım oranları sırasıyla %10 ve %2’dir. Burada amacımız uzun süreli azasitidin tedavisi ile sağ kalımın uzadığının gösterilmesidir. Yüksek blast sayılı 3 yaşlı AML hastasında 4. Ve 6. Kürler sonunda tam remisyon elde edildi. Birinci olguda 4 kür tedavi ile remisyon elde edildikten sonra tedavisiz izlendi. Bir yıl sonunda nüks gelişen hasta pnömoni nedeniyle öldü. İkinci ve 3. olguda sırasıyla 4 ve 6 kür sonunda tam remisyon elde edildi. İkinci olguda 16. Kür sonunda nüks gelişti. Üçüncü olgu ise tedavisinin 16. Ayında halen remisyonda izlenmektedir. Yüksek blast sayılı yaşlı AML hastalarında azasitidin tedavisine devam edilmesi sağ kalım süresini artırmaktadır.


Cite this article as
: Eser A, Sezgin A, Kara O, Uyar Bozkurt S. Indefinite Azacitidine Treatment Until Progression May Provide Long-Term Disease Control in Elderly Patients with Acute Myelogenous Leukemia. Bezmialem Science 2018; 6(3): 233-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018