E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Atipik Klinik Seyirli Karotis Arter Diseksiyonu
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzincan, Türkiye  
3 Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 223-227
DOI: 10.14235/bs.2018.1568
Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal arter, ekstrakraniyal arter, diseksiyon, inme
Özet

Genç yaşta görülen serebrovasküler hastalıkların sebepleri arasında ekstrakraniyal ve intrakraniyal arteriyel diseksiyonlar giderek daha sık tanımlanmaktadır. Genç erişkinde kalıcı sekel ve mortalitenin söz konusu olduğu bu tablonun tedavisinde sıklıkla antikoagülan ilaçlar kullanılırken, giderek daha fazla hastada intravenöz trombolitik tedavi ve endovasküler tedavilerin uygulandığı bildirilmektedir. Bu yazıda akut ekstrakraniyal internal karotis arter (ICA) diseksiyonu olan, intravenöz trombolitik tedavi (IVT) verilen, sonrasında atipik bir klinik seyir izleyen bir olgu ile birlikte ekstrakraniyal arter diseksiyonlarında agresif tedavilerin etkinliği ve güvenilirliği tartışılmıştır.


Cite this article as
: Deniz Ç, Özdemir Gültekin T, Eryiğit Baran G, Aralaşmak A, Göktekin Ö, Asil T. Atypical Clinical Course in a Patient with Acute Carotid Artery Dissection. Bezmialem Science 2018; 6(3): 223-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018