E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
İntratimpanik Deksametazonun Sistemik Etkisi Var mı?
1 Clinic of Otorhinolaryngology Alaca State Hospital, Çorum, Turkey  
2 Department of Otorhinolaryngology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 186-190
DOI: 10.14235/bs.2018.1943
Anahtar Kelimeler: İntratimpanik steroid, sistemik etki, iç kulak hastalıkları
Özet

Amaç: Orta kulak mukozasının hipervaskülasrizasyonu ve steroidlerin lipofilik yapısı dikkate alındığında, steroidlerin sisstemik absorbsiyonu düşünülmelidir. Fakat günümüze kadar yapılan klinik çalışmalarda bu absorbsiyonun etkisi objektif olarak değerlendirilememiştir. Bu çalışmanın amacı intratimpanik dexametazon uygulamasının sistemik etkilerini olup olmadığını incelemektir.


Yöntemler
: İntratimpanik deksametazon tedavisi planlanan 17 hastaya iki gün arayla toplam 5 defa intratimpanik steroid yapıldı. Hastaların uygulama öncesi ve sonrası açlık kan şekeri, serum kortizol, serum ACTH (adrenocorticotrophic hormone) değerlerine ve arteryel tansiyonlarına bakıldı.


Bulgular
: Hastaların intratimpanik tedavi öncesi ve sonrası açlık kan şekeri, serum kortizol, serum ACTH ve tansiyon arteryellerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.


Sonuç
: İntratimpanik steroid, anlamlı bir sistemik yan etki oluşturmamaktadır ve güvenlidir, ancak yine de DM olan hastalarda dikkat edilmesi ve yakın takip edilmesi gereklidir.


Cite this article as
: Şentürk E, Tuğrul S, Yıldırım YS, Doğan R, Eren SB, Özturan O. Are There Any Systemic Effects of the Intratympanic Administration of Dexamethasone? Bezmialem Science 2018; 6(3): 186-90.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018