E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Atopik Astımlı Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacmi ve Diğer Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
1 Department of Pediatric Cardiology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Department of Pediatric Allergy, Medeniyet University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 181-185
DOI: 10.14235/bs.2018.1759
Anahtar Kelimeler: Atopik hastalıklar, alerji, MPV, trombosit sayısı
Özet

Amaç: Alerjik hastalıklar özellikle gelişmiş ülkelerde giderek artan sıklıkta görülmeye başlamıştır. Yakın zamanda yapılan çalışmalar alerji gelişiminde trombositlerin de rol aldığını göstermektedir. Bu çalışmada alerjik hastalıkların ortalama trombosit hacmi (MPV) seviyesi ve diğer tam kan sayımı (TKS) parametreleri ile ilişkili olup olmadığının araştırılması planlanmıştır.


Yöntem
: Pediatrik Alerji Kliniğine başvuran atopi tanısı konumuş 337 hasta (2-18 yaş arası) çalışmaya alındı. Atopi tanısı deri prick test ve/veya total IgE ve/veya alerjen spesifik IgE testlerinden en az birinin pozitif olması ile desteklendi. Hastalardan elde edilen MPV ve diğer TKS parametreleri ile total IgE değerleri yaş ve cinsiyet yönünden benzer 120 sağlıklı çocuğun değerleri ile karşılaştırıldı.


Bulgular
: Gruplar arasında hematokrit değerleri açısından anlamlı fark yoktu ancak hemoglobin değeri hasta grubunda istatistiksel olarak daha yüksek bulundu. Ortalama eritrosit hacmi anlamlı olmamakla birlikte çalışma grubunda daha düşük saptandı. Beyaz küre ve trombosit sayısının hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte yüksek olduğu görüldü. Hastaların MPV değeri ise anlamlı olarak düşük izlendi. Çalışma grubunda MPV ile trombosit sayısı arasında negatif bir korelasyonun olduğu belirlendi. Son olarak çalışma grubunda MPV değerinin kızlarda ve ≥6 yaş hastalarda anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü.


Sonuç
: Alerjik çocuklarda trombositler mediatör salgılayarak inflamasyona neden olurlar. Trombosit sayısı arttıkça MPV buna ters olarak azalır. Bu nedenle MPV inflamasyon sürecinin etkin ve ucuz bir göstergesi olabilir, ancak asemptomatik ve alevlenme dönemlerini de değerlendiren uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç vardır.


Cite this article as
: Giray D, Özdemir M. Evaluation of Mean Platelet Volume and Other Complete Blood Count Parameters in Children with Atopic Asthma. Bezmialem Science 2018; 6(3): 181-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018