E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Çocuk Psikiyatristi Takibinde Olmanın Çocuk-Ergen Psikiyatrik Nedenlerle Acil Servis Tekrar Başvurusu Üzerine Olan Etkisi
1 Department of Emergency Medicine, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey  
3 Department of Internal Medicine, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 172-175
DOI: 10.14235/bs.2018.1627
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, çocuk ve ergen psikiyatristi, tekrar başvuru
Özet

Amaç: Çocukluk çağı acil başvuruları arasında psikiyatrik nedenler  diğer nedenlere göre daha hızlı oranda artmaktadır. Acil servise aynı şikayetle tekrar başvuru oranı acil başvurularının önemli bir nedenidir. Biz de bu çalışmayla psikiyatrik nedenlerle acil servise başvuran çocuk-ergen hastaların çocuk psikiyatrisi takibine girilmesi durumunda aynı şikayetle tekrar acil başvurusu üzerine olan etkisini inceledik.


Yöntemler
: Retrospektif olarak analiz edilen bu çalışma, tek merkezli olup son 2 yılda acil servise psikiyatrik nedenlerle başvuran çocuk-ergen hastaları içermektedir. Çalışmaya 77 hasta dahil edildi. Bu hastalar çocuk psikiyatristi takibine göre iki gruba ayrıldı. Çocuk psikiyatristinin takibine giren hastalar birinci grubu, çocuk psikiyatristinin görmediği veya takibine girmedikleri hastalar ikinci grubu oluşturdu.


Bulgular
: Psikiyatrik nedenlerle acil servise başvuran çocuk-ergen hastalardan çocuk psikiyatristinin takibine girdiği çalışmanın birinci grubunu oluşturan hastalar, çalışmanın ikinci grubuna giren çocuk psikiyatristinin görmediği veya takibine almadığı hastalara göre anlamlı bir şekilde daha az oranda acil servise aynı şikayetle tekrar başvurdukları tespit edildi (p=0,023)


Sonuç
: Çocuk psikiyatristi takibinin, psikiyatrik nedenlerle acil servise başvuran çocuk-ergen hastaların acil servis tekrar başvuru oranının azaltılmasında önemli bir katkısı olmaktadır.


Cite this article as
: Güven R, Sarı SA, Büyükşimşek M. Impact of Follow-Up by the Child and Adolescent Psychiatrist on Emergency Department Re-Visit due to Child-Adolescent Psychiatric Causes. Bezmialem Science 2018; 6(3): 172-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018