E-ISSN 2148-2373
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi- Pedodonti AD, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: Bu retrospektif çalışmada, genel anestezi altında tedavi edilen çocuk hastalar için yapılan dental işlemlerin dişlere ve tedavi şekline göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Yöntemler
: Mayıs 2013 ile Kasım 2016 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 196 çocuk hasta kayıtları ile retrospektif değerlendirme yapılmıştır.


Bulgular
: Ortalama yaşın 5±1.9 olduğu 107 erkek ve 85 kız çocuktan oluşan çalışma grubunda ortalama çürük diş sayısı 11±4.09 olarak tespit edilmiştir. Tüm tedaviler aynı merkezde aynı hekim tarafından uygulanmıştır. Yapılan işlemlerin genel olarak incelenmesi sonucu süt dişleri için en sık uygulanan tedavilerin sırası ile; restorasyon (%36), diş çekimleri (%35), pulpal tedavi ile beraber yapılan restorasyonlar (%24) ve fissür örtücü uygulamaları (%5) olduğu ortaya çıkmıştır. Daimi dişlere ait verilerde ise 97 çürük daimi dişin tedavi edildiği ve bu sayının toplam çürük diş sayısının %4.6’sını oluşturduğu görülmektedir. Bu dişlerden 15 tanesi için uygulanan tedavinin ‘diş çekimi’, 82 tanesi için ise ‘restorasyon’ olduğu görülmüştür. Genel anesteziden sonraki dönemde, tekrar tedavi ihtiyacı duyan 2 hasta dışında, tüm hastalar için gerekli dental işlemlerin klinik ortamda uygulanabildiği görülmüştür.


Sonuç
: Çocuklarda ağız sağlığının yaşam kalitesi ile çok yakın ilişkili olduğu ve çocukların erken çocukluk döneminde aşırı kaygı nedeniyle dental işlemlerin yapılmasına izin vermedikleri göz önüne alındığında yüksek çürük sayısına sahip hastalar için genel anestezi endikasyonu tavsiye edilebilmektedir.


Cite this article as
: Bakkal M. Evaluation of Dental Treatments in Children Performed under General Anesthesia. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.1792

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018