E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Dirsek Ekleminin Heterotopik Ossifikasyonu; Rezeksiyon ile Yeterli Fonksiyonel İyileşme Oluyor mu?
1 Bezmialem Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Biruni Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Koç Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2467
Anahtar Kelimeler: heterotopic ossifikasyon; dirsek sertliği, dirsek travması; açık cerrahi gevşetme
Özet

 

Giriş: Heterotopik ossifikasyon (HO), dirsek travması nedeniyle yapılan cerrahilerden sonra sık görülen bir dirsek sertliği sebebidir. Bu çalışmada amacımız HO için açık cerrahi girişimlerin orta dönem fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.


Yöntemler: Kürsü kurul onaylı retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, HO nedeniyle sert dirsek tanısı almış ve 2006'dan 2013'e kadar tek bir kurumda cerrahi rezeksiyon yapılmış tüm hastalar dahil edilmiştir. İntrensek (eklem içi) patolojiler hariç tutulmuştur. Ameliyat öncesinde ve sonrasında komplikasyonlar, sagital ve koronal plan eklem hareket açıklıkları (ROM), Hızlı Kol, Omuz ve El Sakatlık Skoru (Q-DASH) ve Mayo Dirsek Performans Skoru (MEPS) gibi fonksiyonel skorlar değerlendirildi.


Bulgular: Yaş ortalaması 38.6 (dağılım 15-69) olan 19 hasta (16 erkek, 3 kadın) çalışmaya dahil edildi. Ortalama 36 (± 8) aylık izlemde ortalama fleksiyon -ekstansiyon hareket arkı 27.4 ° 'den 99.2 °' ye yükselmiş (p <0.001) ve supinasyon - pronasyon hareket arkının 48.9 ° 'den 102.3 °'ye yükseldiği görülmüştür. (p< 0.001). Ortalama Q-DASH skoru 68.2'den 17.1'e düştü (p <0.001) ve ortalama MEPS 37.5'den 85.6'ya yükselmiştir (p <0.001).


Sonuç: Kapsüler ve eklem dışı yapıların katkıda bulunduğu heterotopik dokularının (HO) eksizyonu ve kontrakte dokuların dirsek çevresinde gevşetilmesi, hareket arkında ve klinik skorlarda anlamlı düzelme sağlamaktadır.


Cite this article as
: KAPICIOĞLU M, SAĞLAM Y, ERŞEN A, ATALAR AC, DEMİRHAN M, DURMAZ H. Does Resection of Heterotopic Ossification of the Elbow Result in Satisfactory Functional Outcomes? Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2467

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018