E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Eagle Sendromu ve Uzamış Stiloid Proçes’in Doğu Ege Toplumunda Görülme Sıklığı
1 Denta Clinic, Bursa, Turkey  
2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Marmara University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey  
3 Vefa Dentistry Clinic, Afyonkarahisar, Turkey  
4 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.991
Anahtar Kelimeler: Eagle sendromu; Uzamış stiloid proçes; prevalans
Özet

Amaç: Bu çalışmada; uzamış stiloid proçes (SP) ve Eagle sendromunun (ES) Doğu Ege Türk toplumundaki prevelansı, klinik ve radyografik bulguları ile yaş, cinsiyet ve panoramik radyografın (PR) durumun teşhisindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Uzamış SP’lerin tespiti için Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sistemine 1 Temmuz- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında kaydı alınmış 18 yaşından büyük 3678 hastanın PR’leri incelenerek, uzamış SP’ler; uzunluğu, uzama tipi, kalsifikasyon şekli, tek ya da çift taraflı görünmesine göre sınıflandırılmıştır. Klinik bulgular da ayrıca kaydedildi.


Bulgular
: SP’nin 258 hastada (112 erkek, 146 kadın) uzamış (elongated) (%7.01) olduğu ve 9 (3 erkek, 6 kadın) (%0.24) hastada bulguların ES ile uyumlu olduğu görüldü. Uzamış SP ile yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).


Sonuç
: SP’nin uzaması çeşitli klinik problemlere sebep olabilir. Bu durum birçok başka klinik tabloların tanısı ile karışabilir. PR’de de tespit edilebilecek bu durumun kulak-burun-boğaz kliniği ile konsültasyonunun da faydalı olabileceği düşünülmelidir.


Cite this article as
: Asutay F, Erdem NF, Atalay Y, Acar AH, Asutay H. Prevalence of Elongated Styloid Process and Eagle syndrome in East Eagean population. Bezmialem Science DOI: 10.14235/bs.2018.991

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018