E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Düşük Doz Radyoterapi Volümlerinin Akciğer Kanseri Hastalarında Yaşam Üzerine Etkileri
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Özel Klinik, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 108-111
DOI: 10.14235/bs.2018.1621
Anahtar Kelimeler: V5, V10 , V20 , mikroçevre, antianjiojenik
Özet

 

Amaç: Yapılan bazı çalışmalar düşük dozlu radyoterapinin (RT), tümör invazyonu ve metastazları artırabileceğini göstermiştir. Risk altındaki organların zarar görmesini önlemek için genellikle çoklu RT alanları kullanılır. Çoklu alanlar kullanıldığında düşük doz RT alanları artacağından invazyon veya metastazları artırabileceği endişesi ile klinik bir çalışma gerçekleştirdik. İyonize Radyasyon (IR), tümör mikroçevresini değiştirerek, konakçı mikro-kanser hücrelerinin metastatik potansiyelini artırabilir.

 

Yöntemler: Radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmış, ECOG performansları 1-3, yaşları 45-87 arası, herhangibir metastazı olmayan, evre II-IIIB 50 akciğer kanseri hastası üzerinde klinik retrospektif bir çalışma yapıldı. RT, günlük 180-200 cGy fraksiyonla haftada 5 gün total 54-66 Gy uygulandı. Akciğerin V5, V10, V20, V40, V50, V60 değerlerinin hastalıksız yaşam ve genel yaşam üzerine olan etkileri istatistiksel olarak Mann Witney U ve l par testleri ile analiz edildi.

 

Bulgular: Akciğerin düşük RT doz alanlarını oluşturan V5, V10 ve V20 değerlerinin nükssüz yaşam ve genel yaşamı r korelasyon değerlerine göre minimal düzeyde pozitif olarak etkilediği belirlendi.

 

Sonuç: Yaşam oranlarını daha da artırabilmek için düşük doz radyasyonun etkilerinin de yapılacak çalışmalarla daha net olarak araştılması yoluna gidilebilir.

 

 

Cite this article as: Kızıltan, HŞ, Mayadağlı A, Eriş AH, Kablan Ö, Turan S, Evren E, Altınok Süt, P, et al. Effects of Low-Dose Radiation on the Survival of Lung Cancer Patients. Alternative therapies in patients with non-muscle invasive bladder cancer. Bezmialem Science 2018; 6: 108-11.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018