E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Okul Öncesi Dönem Otizm Spektrum Bozukluğu ve Diğer Klinik Gruplarda Televizyon İzleme Alışkanlıkları
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bezmialem University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 94-99
DOI: 10.14235/bs.2018.1423
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, çocuk, okul öncesi, televizyon, konuşma gecikmesi
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan okul öncesi yaş grubundaki klinik örneklemde televizyon izleme alışkanlıklarının dil gecikmesi, yıkıcı davranış bozuklukları, depresyon/anksiyete gibi psikiyatrik tanı grupları ve tanı almayan çocuklar ile karşılaştırmalı olarak araştırılması hedeflenmiştir.

 

Yöntemler: Gruplardaki çocuklar televizyon izlemeye başlangıç yaşları, günlük TV izleme süreleri, ortamı ve izledikleri programların türü ve içeriğini kapsayan alışkanlıklar açısından karşılaştırıldı. Psikiyatrik tanılandırma için, ayrıntılı psikiyatrik muayene, klinisyen tarafından skorlanan Çocukluk Otizmini Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ) ve ebeveyn tarafından skorlanan Sorun Davranışlar Kontrol Listesi (SDKL) kullanılmıştır.

 

Bulgular: Okul öncesi dönemdeki 148 çocukta (yaş aralığı=10-60 ay, ortalama=42,02, SS=10,23) yapılan değerlendirmede, televizyon izlemeye 12 ay ve öncesinde başlama (p=0,038), yetişkin programları izleme (p=0,003) ve kardeşleri ile geçirilen oyun süresi (p=0,003) açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bir yaşından önce TV izlemeye başlama (%56,7) ve yetişkin programları izleme oranı (%87,5) OSB'li çocuklarda diğer gruplara göre daha fazla bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu çalışmada, OSB’li çocukların diğer klinik gruplara göre daha erken yaşta televizyon izlemeye başladıkları ve daha fazla yetişkin programları izledikleri gözlemlenmiştir. Özelikle sosyal etkileşim ve dilde bozulma ile seyreden psikiyatrik tanı gruplarında ekrana erken yaşta maruz kalmanın etkilerini gösterecek daha güçlü çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Cite this article as: Örengül AC, Görmez V. Television-viewing Habits in a Preschool Age Clinical Population with Autism Spectrum Disorders and Other Clinical Groups. Bezmialem Science 2018; 6: 94-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018