E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Memede Dikkatli Olunması Gereken Bir Patoloji: Mukosel Benzeri Lezyon
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 147-149
DOI: 10.14235/bs.2018.1338
Anahtar Kelimeler: Mukosel benzeri lezyon, müsin, meme
Özet

 

Memenin mukosel benzeri lezyonu (MBL) önceleri histolojik olarak memenin müsinöz karsinomuna benzeyen benign bir lezyon olarak tarif edilmiştir. Daha sonra duktal hiperplazi ya da karsinom ile ilişkili olarak da bildirilmiştir. Uzun dönem takiplerinde kanser riski bilinmemektedir. Bu nedenle perkutan meme biyopsisi ile tanı alan pür mukosel benzeri lezyonlara yaklaşım tartışmalıdır. Bu çalışmada 47 yaşındaki kadın hastada önce kor biyopside saptanan daha sonra eksize edilen materyalde insitu duktal karsinom alanlarının eşlik ettiği mukosel benzeri ekstravaze müsin varlığı ile karakterli lezyon sunulmuştur. Amaç, memede az görülen, bu nedenle de yanılgıya neden olabilen mukosel benzeri lezyonları ve çeşitliliklerini sunulan vaka eşliğinde gözden geçirmektir.

 

Cite this article as: Gücin Z. A Pathological Process Should be Carefully Conducted in the Breast: Mucocele-Like Lesion. Bezmialem Science 2018; 6: 147-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018