E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Ebstein Barr Virus Ensefalitiyle Prezente Bir Status Epileptikus Olgusu
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Anestezi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 156-159
DOI: 10.14235/bs.2018.1433
Anahtar Kelimeler: EBV, epilepsi, ensefalit
Özet

 

Enfeksiyöz mononükleoz (EM)’da ölümün en yaygın nedeni nörolojik tutulumdur. Bunlar arasında meningoensefalit ve ensefalit önemli yer tutmaktadır. Ebstein barr virus (EBV)’de santral sinir sistemi (SSS) tutulumu genellikle hastalığın 1-3 haftasından sonra ortaya çıkmakla beraber, nadiren nörolojik bulgularla olan vakalar bildirilmiştir. Bu yazıda ensefalitle olan, miyoklonik status tablosuyla gelen bir olguda; akut EBV enfeksiyonu ve dirençli miyoklonik nöbetler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Cite this article as: Deniz Ç, Asil T, Bolukçu S, Zengin SÜ. Presence of Status Epilepticus with EBV Encephalitis. Bezmialem Science 2018; 6: 156-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018