E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Konjonktivada Aynı Lezyon İçerisinde Nevüs ve Papillom Birlikteliği
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Yeditepe Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 160-162
DOI: 10.14235/bs.2018.1550
Anahtar Kelimeler: Konjonktiva, papillom, nevüs, insan papilloma virüsü
Özet

 

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta karünkülde yer alan kitle ile kliniğimize başvurdu. Biyomikroskopik muayenede pigmente taban üzerinde pediküllü kırmızı-pembe renkli kitle görüldü. Kitle 10 mm boyutlarındaydı ve lobüler yapılar içermekteydi. Eksizyonel biyopsi yapıldı. Histopatalojik olarak konjonktivada skuamöz hücrelerin proliferasyonu tespit edildi ve epitelde koilosit benzeri hücreler yer almaktaydı. Epidermisin bazal tabakasında ve subepitelyal alanda pigmente nevoid hücre toplulukları izlendi. İnsan papilloma virüsü (HPV) varlığını araştırmak amacıyla immunohistokimyasal testler yapıldı fakat anlamlı boyanma izlenmedi. Düşük risk in situ hibridizasyon çalışıldı. Nonspesifik ve zayıf sinyalizasyon nedeniyle sonuç negatif kabul edildi. Sonuç olarak kitle, konjonktivada aynı lezyon içerisinde nevüs ve papillom olarak raporlandı. İki yıllık takip süresince rekürrens izlenmedi. Konjonktivada nevüs ve papillom ayrı ayrı sık görülmesine rağmen bu olguda aynı lezyon içerisinde çok nadir bir şekilde bir arada görülmüşlerdir. Literatürde konjonktivada nevüs ve papillom birlikteliğinin olduğu ilk olgu sunumudur.

 

Cite this article as: Geçer M, Şahan B, Çiftçi F. A Combination of Nevus and Papilloma in the Same Lesion in the Conjunctiva. Bezmialem Science 2018; 6: 160-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018