E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Silikon Nazal Septal Splint ve Polivinilalkol Tamponların Septoplasti Sonrası ve Bunların Çıkarılması Sırasında Ağrıya Olan Etkileri
1 Department of Otorhinolaryngology, Namık Kemal University School of Medicine, Tekirdağ, Turkey  
2 Clinic of of Otorhinolaryngology, Sarıkamış State Hospital, Kars, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 43-47
DOI: 10.14235/bs.2018.1467
Anahtar Kelimeler: Septum cerrahisi, burun tamponu,burun tamponu çıkarılması, silikon burun tamponu, polivinil alkol tampon, ağrı
Özet

 

Amaç: Septoplasti sonrası Silikon nazal septal splintlerle polivinilalkol nazal tamponların hasta rahatlığı (tampon konurken ve çıkarılırken) ve post-op komplikasyon açısından karşılaştırılması.

 

Yöntemler: Bu çalışma septal deviasyon nedeniyle septoplasti operasyonu geçiren 169 hastayı içermektedir.Hastalar iki gruba ayrıldı.Grup A: Septoplasti operasyonu geçiren ve silikon nazal septal splint konan 90 hastayı içerirken grup B septoplasti operasyonu geçiren ve polivinilalkol tampon konan 76 hastayı içeriyordu.tamponlar post-op 2. günde alındı ve vizuel analog skala (VAS) kullanılarak hastaların ağrı seviyesi kaydedildi.

 

Bulgular: Ortalama yaş  Grup A ve Grup B sırasıyla 29,77 yıl (19-74) ve 23,77 yıl (21-37) idi ve  ortalama yaş açısından iki grup benzerdi (p>0,05). Grup B ile karşılaştırıldığında post-op 1., 2.,4., 8., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde Grup A’daVAS skorlaması önemli ölçüde düşüktü (p<0,0001). Silikon nazal splint’e göre polivinilalkol tamponun çıkarılması sırasındaki ağrı seviyesi çok daha yüksekti(ortalama ağrı skorları 3,57 vs 1,99 p<0,05).

 

Sonuç: Biz havayollu intranasal septal splintlerin post-op komplikasyonlara yol açmadan hastada tampon alınması sırasında daha az ağrı oluşturduğu sonucuna ulaştık ve septoplasti sonrası polivinilalkol tamponlara alternatif olarak etkili bir şekilde kullanılabilir olduğu kanaatindeyiz.

 

Cite this article as: Ersözlü T, Çakmak A. Effects of Silicone Nasal Septal Splints and a Polyvinyl Alcohol Sponge After Septoplasty on Postoperative Pain and Pain During Pack Removal. Bezmialem Science 2018; 6: 43-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018