E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Farklı Güçlerde Uygulanan Potasyum Titanil Fosfat Lazerin Enterococcus faecalis Üzerine Bakterisidal Etkinliği
1 Department of Endodontics, İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Endodontics, Akdeniz University Faculty of Dentistry, Antalya, Turkey  
3 Department of Microbiology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 48-53
DOI: 10.14235/bs.2018.1130
Anahtar Kelimeler: E. faecalis, KTP lazer, kök kanal tedavisi
Özet

 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, enfekte kök kanallarına farklı güçlerde uygulanan Potasyum Titanil Fosfat  (KTP) lazerin bakterisidal etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesidir.

 

Yöntemler: Çalışmamız için 119 adet yeni çekilmiş tek kanallı mature insan dişi seçildi. Preperasyonları ve sterilizasyonları tamamlanan kanallar içerisinde Enterococcus faecalis (E. Faecalis) bulunan 15 μL süspansiyon ile steril mikro pipetler kullanılarak kontamine edildi ve 24 saat 37°C’de etüvde bekletildi. Daha sonra diş kökleri rastgele 17’şer diş kökünden oluşan 5 deney (1W, 1,5W, 2W, 3W, 4W KTP lazer), 1 negatif kontrol [%2,5’lik Sodyum Hipoklorit (NaOCl)] ve 1 pozitif kontrol  [Serum Fizyolojik (SF)] olmak üzere 7 gruba ayrıldı. Gruplardaki uygulamaların öncesinde ve sonrasında steril kağıt konlar ile kök kanalından alınan örnekler, içerisinde 5 mL Brain Heart Infusion (BHI) bulunan cam tüplere aktarıldı, oluşan bu süspansiyonlardan 10 µL alınarak kanlı agar besiyerinin iki ayrı tarafına ekim yapıldı. Bakteriyel azalma Colony Forming Units (CFU) sınıflamasına göre sayılarak hesaplandı. İstatistiksel analiz Kruskal-Wallis and Tukey’s testleri kullanılarak yapıldı.

 

Bulgular: Bakteri sayısında gözlenen en fazla azalma %2,5’lik NaOCl kullanılan grupta meydana gelmiştir. Bu başarıyı sırası ile 4W, 3W, 2W, SF, 1,5W ve 1W KTP lazer grupları takip etmiştir. İstatistiksel olarak 1W KTP lazer grubu ile tüm gruplara arasındaki ve %2,5’lik NaOCl ile 4W KTP lazer grubu hariç tüm gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0,05).

 

Sonuç: KTP lazerin E. Faecalis üzerindeki bakterisidal etkinliğinin artan güç değerleri ile orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir.

 

Cite this article as: Arslan D, Kustarcı A, Çelik C. Bactericidal Effect of Different Power Parameters of Potassium-Titanylphosphate Laser on Enterococcus faecalis. Bezmialem Science 2018; 6: 48-53.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018