E-ISSN 2148-2373
Derleme
Melazmada Güncel Tedavi Yaklaşımları
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 54-62
DOI: 10.14235/bs.2018.1155
Anahtar Kelimeler: Melazma, edinsel pigmenter hastalık, güncel, tedavi yaklaşımları
Özet

Melazma özellikle Asyalılarda ve Hispaniklerde görülen ,yaygın edinsel pigmenter bir hastalıktır.Yüzün güneşe maruz kalan yanaklar, alın, çene ve burun gibi bölgelerinde gri-kahverengi yamalarla karakterizedir. Hastalar üzerinde psikolojik bir etki yaratır ve yaşam kalitesini düşürebilir. Hem doktor hem de hasta açısından tedavisi uzun süredir hayal kırıklığına neden olan bir durumdur. Aralıksız sıkı bir güneşten korunma ve diğer tetikleyicilerden kaçınma esastır. Hidrokinon(HK) topikal  monoterapide en sık kullanılan ajandır. Topikal üçlü kombinasyon formül tedavide halen altın standarttır. Kimyasal peeling ve lazerlerin postinflamatuvar pigmentasyona yol açma riskleri yüksektir. Oral traneksamik asit (TA )konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen veya kısmi yanıt veren olgularda düşünülebilir, ancak bu ajan için etkinlik ve güvenirlilik çalışmalarına gerek vardır. Melazma patogenezinde dermal değişikliklerin ve vaskülarizasyonun öneminin anlaşılması yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesini sağlayacaktır


 

 

Cite this article as: Küçük ÖS. Current Treatment Approaches for Melasma. Bezmialem Science 2018; 6: 54-62.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018