E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
İçeriği Bilinmeyen İlaç Alımı Sonrası Katatoni Gelişen Dokuz Yaşında Kız Olgunun İntravenöz Midazolam ile Başarılı Tedavisi
1 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 70-72
DOI: 10.14235/bs.2018.1249
Anahtar Kelimeler: Katatoni, çocukluk çağı, benzodiazepine
Özet

 

Katatoni mutizm, hareketsizlik, negativizm, stereotipi, mannerizm, ekofenomen, perseverasyon ve pasif itaat gibi bulgular ile karakterize sıklıkla psikiyatrik hastalıklarda görülen bir sendromdur. Dokuz yaşında kız olgu içeriği bilinmeyen ilaç alımı sonrası tepkisizlik ve tüm vücutta tonik kasılma yakınmaları ile çocuk acile başvurdu. Bilinci açık olguda bal mumu esnekliği, mutizm ve rijidite saptandı. Katatoni tablosunda olduğu düşünülen olgunun yakınmaları intravenöz midazolam tedavisi ile geriledi. Bu yazıda pediatri pratiğinde nadir görülen katatoninin tartışılması amaçlanmıştır.


Cite this article as: Oğuz S, Tuygun N, Kesici S, Karacan CD. Successful Treatment of Unknown Drug-Induced Catatonia with Intravenous Midazolam in a Nine-Year-Old Girl. Bezmialem Science 2018; 6: 70-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018