E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Serebro-Kosto-Mandibular Sendromlu Bir Yenidoğanda Uygun Girişimler
1 Department of Neonatology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, The Pediatric Intensive Care Unit, Haseki Training and Research Hospital İstanbul, Turkey  
3 Department of Radiodiagnostics, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 77-79
DOI: 10.14235/bs.2018.1002
Anahtar Kelimeler: Yarık damak, glossopitozis, larengeal maske, palatal plak, solunum yetmezliği
Özet

 

Serebro-kosto-mandibular sendrom, glossopitosisin eşlik ettiği ağır mikrognati, kısa-yarık yumuşak damak, kotların arkadaki kemik kısmı ile ön kıkırdak kısımları arasında boşlukla karakterize küçük göğüs yapısı ve postnatal gelişme geriliği ve mental gerilik ile karakterizedir. Bu yazıda serebro-kosto-mandibular sendrom tanısı alan bir yenidoğanda klinik seyrin ve erken tedavinin önemini vurgulamak istedik. Bu hastalarda tedavi yönetimi morbidite ve mortalite üzerine çok etkilidir. Çoğu bebek solunum yetmezliği nedeni ile kaybedilmektedir. Serebro-kosto-mandibular sendromlu hastalarda beyin anomalileri sık olmamasına karşın nörogelişimsel sorunların oluşumunda hipoksi önemli rol alır. Bu vakada etkin ventilasyon ve uygun beslenmenin normal gelişimi sağlamada etkili olduğunu vurgulamak istedik. Bu hastaların izleminde multidisipliner yaklaşım esastır.

 

Cite this article as:  Tanyeri Bayraktar B, Bayraktar S, Karacanoğlu D, Aralaşmak A, Uzuner S. Proper Interventions in a Newborn with Cerebro-Costo-Mandibular Syndrome. Bezmialem Science 2018; 6: 77-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018