E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Mesleki Astma ve Deskuamatif İntersitisyel Pnömoni Birlikteliği
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Medicine, Department Of Chest Diseases  
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Medicine, Thoracic Surgery Department  
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Medicine, Department Of Pathology  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.1961
Anahtar Kelimeler: Astma, deskuamatif intesitisyel pnömoni, mesleki maruziyet
Özet

 

Bir intersitisyel pnömoni olan deskuamatif interstisyel pnömoni (DIP), intraalveoler makrofaj birikimi ile karakterizedir. Bu hastalıkta restriktif tip solunum yetmezliği ortaya çıkmaktadır. İdiopatik bir hastalık olmasına rağmen etyolojide major suçlanan faktör sigaradır. İlaveten mesleki maruziyet te bu hastalığa sebep olabilmektedir. DIP tedavisinde sigara ya da diğer mesleki maruziyetin uzaklaştırılması köşe taşıdır. Biz bu makalede mesleki astım tanısıyla izlenen hastada ortaya çıkan DIP olgusunu sunduk.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018