E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
In Strabismus Surgery: The Effect of Low Dose Propofol Administered At the End of Anesthesia on Postanesthetic Nasuea and Vomiting
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1271
Anahtar Kelimeler: Propofol, metocloparamide, postoperataif bulantı kusma
Özet

Amaç: Şaşılık cerrahisinde anestezi uygulaması sonunda kullanılan düşük doz (0.5 mg kgˉ1) propofolün derlenme karakteristiklerine etkisinin, inhalasyon anestezisi ve total intravenöz anestezi ile karşılaştırılması yanında propofol ve metoklopramidin antiemetik etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.

 


Yöntemler: Bu çalışma, şaşılık cerrahisi planlanan 40 çocuk (8.5±3.2 yaş) üzerinde yapıldı. Olgular rastgele dört eşit gruba ayrıldı. Tüm gruplarda indüksiyon 2 mg kgˉ1 propofol ile sağlandı. Grup I, III ve IV’te entübasyon sonrasında anestezi %50–50 oksijen-N2O içinde %2 sevofluran ile, Grup II’de ise 3-15 mg kgˉ1 saˉ1 propofolle sürdürüldü. Grup III’te cerrahi bitiminde 0.5 mg kgˉ1 propofol uygulanırken, Grup IV’te 0.25 mg kgˉ1 iv metoklopramid uygulandı. 

 


Bulgular: Grup I’de yedi, Grup II’de beş ve Grup VI’te üç olguda postoperatif bulantı-kusma görüldü, sırasıyla gruplardaki beş, bir ve üç olguya antiemetik verildi. Grup III’te ise bir olguda bulantı görüldü ve antiemetik verilmedi. Bulantı ve kusma insidanslarının değerlendirilmesinde; Grup III ve IV’te Grup I ve II’ye göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.05). 

 


Sonuç: Çalışmada subhipnotik dozdaki propofolün şaşılık cerrahisi bitiminde verilmesinin, inhalasyon anestezisine göre, özellikle erken postoperatif dönemde, bulantı-kusma insidansında önemli bir azalmaya neden olduğu, hasta konforu ve postoperatif derlenme karakteristikleri açısından da olumlu sonuçlar verdiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018