E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Doğum Desteği: Yeniden Önem Kazanmaya Başlayan Bir Uygulama
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1635
Anahtar Kelimeler: Doğum desteği, destekleyici bakım, doğumhane hemşireliği
Özet

Doğum desteği, maternal, fetal ve neonatal açından oldukça yararlı bir bakım girişimidir. Yabancı literatürde uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve doğum sonuçlarına etkisi incelenen bu girişim, ülkemiz için oldukça yenidir. Ülkemizde doğum desteğinin öneminin inceleyen araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Oysaki anne-çocuk sağlığı doğumhanede başlamaktadır. Doğumhanede çalışan hemşire ve ebelerin doğum desteğinin amaçlarını, faydalarını, tiplerini ve etkilerini bilmesi son derece önemlidir. Doğum desteği çeşitleri ve içerikleri ise intrapartum bakım veren sağlık profesyonelinin bakımını planlayabilmesi için önemlidir. Bu derlemede doğum desteği tüm yönleri ile el alınmakta ve ülkemizde süresine göre doğum desteği ilk olarak bu çalışmada sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018