E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Kişiselleştirilmiş Tıpta Fekal Transplantasyonun Önemi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalıp, İstanbul, Türkiye  
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi Konuk SUAM, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1997
Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirilmiş tıp, fekal transplantasyon, nörodejeneratif hastalıklar
Özet

Amaç: Sağlıklı İnsanlarda İntestinal Mikrobiyota Beslenme alışkanlıklarının, intestinal mikrobiyotanın oluşumu üzerine direkt etkili olduğu, aynı zamanda da immün sistem gelişiminde en önemli rolü oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız bu tedavi yönteminin etkinliğinin araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Fekal Transplantasyon materyalinin hazırlanması ile ilgili bir fikir birliği olmamasına rağmen en çok "Amsterdam protokolü" ön planda tutulmaktadır. Bu protokole göre hazırlanan solüsyon, partikülleri temizlemek için filtre veya çelik süzgeç kullanılarak süspansiyon haline getirilir. Bu süspansiyonlar enjektörlere konularak kullanılır. Çeşitli çalışmalarda farklı dilüe edici maddeler kullanılmış olup önerilen sulandırıcı non-bakteriostatik %0,9’luk serum fizyolojiktir.

 

Bulgular: Fekal Transplantasyon günümüze kadar yapılan çalışmalara bakıldığında, 2 ila 90 yaş arasındaki olgulara başarı ile uygulanmıştır. Çocukluk çağında ve geriatrik popülasyonda en sık endikasyon psödomembranöz enterokolit iken; erişkin yaşlarda gastrointestinal sistemle ilgili olarak İnflavatuvar Bağırsak Hastalığı, İrritabl Bağırsak Sendromu kronik diyare/konstipasyon, soliter rektal ülser ve diğer kronik kolon ülserleridir. Fekal transplantasyonun etkinliğini gösteren çalışmalar sıklıkla tedaviye dirençli ya da tekrarlayan Clostridium difficile enfeksiyonu tedavisine odaklı çalışmalardır.

 

Sonuç: Yaş, donör seçimi, transplantasyon sonrası sürecin yönetimi, çevresel faktörler, özellikle alıcı ve donörün taşıdığı hastalıklar hazırlık sürecinde verilecek ilaç miktarı gibi özelliklerin tümü fekal transplantasyon uygulamasının ne kadar kişiye özgü bir tedavi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018