E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Düşük doz radyoterapi volümlerinin akciğer kanseri hastalarında yaşam üzerine etkileri
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, İstanbul, Türkiye  
3 Özel Klinik, Biorezonans, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1621
Anahtar Kelimeler: V5, V10 , V20 , mikroçevre, antianjiojenik
Özet

Amaç: Yapılan bazı çalışmalar düşük dozlu radyoterapinin (RT), tümör invazyonu ve metastazları artırabileceğini göstermiştir. Risk altındaki organların zarar görmesini önlemek  için genellikle çoklu RT alanları kullanılır.  Çoklu alanlar kullanıldığında düşük doz RT alanları artacağından  invazyon veya metastazları artırabileceği endişesi ile klinik  bir çalışma gerçekleştirdik. İyonize Radyasyon (IR),  tümör mikroçevresini değiştirerek, konakçı mikro-kanser hücrelerinin metastatik potansiyelini artırabilir.

 

Yöntemler: Radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmış,  ECOG performansları 1-3, yaşları 45-87 arası, herhangibir metastazı olmayan,  evre II-IIIB  50 akciğer kanseri hastası üzerinde klinik retrospektif bir çalışma yapıldı. RT, günlük 180-200 cGy fraksiyonla  haftada 5 gün total 54-66 Gy uygulandı.  Akciğerin V5, V10, V20, V40, V50, V60 değerlerinin hastalıksız yaşam ve genel yaşam üzerine olan etkileri istatistiksel olarak Mann Witney U ve l par testleri ile analiz edildi.

 

Bulgular: Akciğerin düşük RT doz alanlarını oluşturan V5, V10 ve V20 değerlerinin nükssüz yaşam ve genel yaşamı r korelasyon değerlerine göre minimal düzeyde pozitif olarak etkilediği belirlendi.

 

Sonuç: Yaşam oranlarını daha da artırabilmek için düşük doz radyasyonun etkilerinin de yapılacak çalışmalarla daha net olarak araştılması yoluna gidilebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018