E-ISSN 2148-2373
Derleme
Refeeding (Yeniden Beslenme) Sendromu
1 Department of Psychiatry, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2016.845
463 kez okundu, 102 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yeniden beslenme sendromu, malnutrisyon, hipofosfatemi
Özet

Refeeding sendromu (RFS) ağır malnutrisyonlu hastaların yeniden beslenmesi ile ortaya çıkan elektrolit ve metabolik bozuklukları kapsayan klinik bir durumdur.  Tanınmaz ya da uygun bir şekilde tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir. RFS’nin yönetimi ile ilgili genel kabul gören bir kılavuz olmasa da, yüksek risk gruplarının farkında olmak ve bunların yakından takibi,  hastaların multidisipliner bir ekiple yönetilmesi sendromun hem önlenmesi hem de tedavisi için son derece önemlidir. Bundan dolayı klinisyenlerin bu önlenebilir fakat ölümcül sendrom hakkında farkındalığının artırılması ve klinik pratiğe yön verebilecek randomize kontrollü çalışmaların yapılması büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.07.2017