E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Okul Öncesi Dönem Otizm Spektrum Bozukluğu ve Diğer Klinik Gruplarda Televizyon İzleme Alışkanlıkları
1 Bezmialem Vakıf University, Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1423
Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, çocuk, okul öncesi, televizyon, konuşma gecikmesi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan okul öncesi yaş grubundaki klinik örneklemde televizyon izleme alışkanlıklarının dil gecikmesi, yıkıcı davranış bozuklukları, depresyon/anksiyete gibi psikiyatrik tanı grupları ve tanı almayan çocuklar ile karşılaştırmalı olarak araştırılması hedeflenmiştir.

 

Yöntemler: Gruplardaki çocuklar televizyon izlemeye başlangıç yaşları, günlük TV izleme süreleri, ortamı ve izledikleri programların türü ve içeriğini kapsayan alışkanlıklar açısından karşılaştırıldı. Psikiyatrik tanılandırma için, ayrıntılı psikiyatrik muayene, Çocukluk Otizmini Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ) ve Sorun Davranışlar Kontrol Listesi (SDKL) kullanılmıştır.

 

Bulgular: Okul öncesi dönemdeki 148 çocukta (yaş aralığı=10-60 ay, ortalama= 42.02, SS=10.23) yapılan değerlendirmede, televizyon izlemeye 12 ay ve öncesinde başlama (p=0.038), yetişkin programları izleme (p=0.003) ve kardeşleri ile geçirilen oyun süresi (p=0.003)  açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bir yaşından önce TV izlemeye başlama (%56.7) ve yetişkin programları izleme oranı (%87.5) OSB'li çocuklarda diğer gruplara göre daha fazla bulunmuştur.

 

 

Sonuç: Bu çalışmada, OSB’li çocukların diğer klinik gruplara göre daha erken yaşta televizyon izlemeye başladıkları ve daha fazla yetişkin programları izledikleri gözlemlenmiştir. Özelikle sosyal etkileşim ve dilde bozulma ile seyreden psikiyatrik tanı gruplarında ekrana erken yaşta maruz kalmanın etkilerini gösterecek daha güçlü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018