E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Esansiyel Hipertansiyonda Bradikinin B2 Reseptör Geni C-58T Polimorfizminin Total-Kolesterol ve Kan Şekeri Üzerine Etkileri
1 Department of Molecular Biology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Anesthesiology, Bezmialem Universitesi School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Division of Biostatistics and Medical Informatics, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 7-15
DOI: 10.14235/bs.2016.738
Anahtar Kelimeler: Bradikinin, hipertansiyon, kolesterol, bel çevresi, kan şekeri
Özet

Amaç: Hipetansiyon, dünya nüfusunun %25’inde etkili olan ve patogenezinde %30 oranında genlerin rol aldığı bir hastalıktır. Bu çalışmada amacımız, Bradikinin B2R geni C-58T genotiplerinin hipertansiyonlu ve hipertansiyonlu olmayan bireylerdeki sıklıklarının tespit edilmesi, C-58T genotiplerinin antropometrik, şişmanlık ve hipertansiyon ilişkili göstergeler üzerine etkisini belirlemektir.

 

Yöntemler: Bradikinin B2 reseptör geni C-58T genotipleri 63 hipertansiyonlu ve 56 hipertansiyonlu olmayan bireylerde PZR-RFLP yöntemi ile belirlenmiştir.

 

Bulgular: Bradikinin B2 reseptör geni C-58T genotip sıklıkları hipertansiyonlu ve hipertansiyonlu olmayan bireylerde sırasıyla homozigot yabanıl tip (T/T) %25,4, %28,6; heterozigot (T/C) %49,2, %58.9 ve homozigot polimorfik tip (C/C) %25,4, %12,5 dir. Çalışma gruplarının genotip sıklıkları arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Hipertansiyonlu çalışma grubunda C/C genotipinin açlık kan şekerini (p=0,05) yükseltici, total kolesterolü (p=0,008) düşürücü etkisi tespit edilmiştir. Hipertansiyonlu olmayan çalışma grubunda ise C/C genotipinin bel çevre ölçümünü arttırıcı etkisi saptanmıştır (p=0,041). Hipertansiyonlu çalışma grubunda C/C genotipine sahip bireylerde sulfanülüre (p=0,021) kullanımın sıklığının fazla olduğu ve T/T genotipine sahip bireylerde ise diüretik (p=0,007) kullanım sıklığının fazla olduğu belirlenmiştir. Hipertansiyonu olmayan grupta C/C genotipine sahip bireylerde asetilsalisilik asit (p=0,003) kullanım sıklığının diğer genotiplere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Bradikinin B2 reseptör geni C-58T polimorfizminin açlık kan şekeri, total kolesterol ve bel çevre ölçümleri üzerine etkili olduğu, ancak sistolik ve diastolik kan basıncı üzerine etkili olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018