E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Akustik Nörinomlu Hastaların Gamma Knife ile Tedavisi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gamma Knife Ünitesi Ön Sonuçları
1 Department of Neurosurgery, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey  
2 Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2016; 4: 87-91
DOI: 10.14235/bs.2016.656
Anahtar Kelimeler: Akustik nörinom, Gamma Knife, Stereotaktik radyocerrahi
Özet

Amaç: Gamma knife, 192 veya 201 farklı Co60 kaynağından beyindeki belirlenmiş olan hedefe radyasyon odaklayan bir stereotaktik radyocerrahi tekniğidir. Gamma knife, etkin ve güvenli bir tedavi olması nedeniyle Akustik nörinom tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Gamma Knife ile tedavi edilen Akustik nörinomlu hastalar incelenmiş ve Gamma Knife tedavisinin etkinliği ve yan etkileri değerlendirilmiştir.

 

Yöntemler: Ağustos 2014 - Mayıs 2015 tarihleri arasında Gamma Knife ile tedavi edilen Akustik nörinom tanısı almış olan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların Gamma Knife öncesi ve sonrasında her 3 ayda bir çekilen kontrol beyin manyetik rezonans (MR) görüntüleri değerlendirilmiştir. Ayrıca klinik kontrollerinde tespit edilen şikayet ve bulgular rapor edilmiştir.

 

Bulgular: Çalışma süresinde 18 hasta (11 E / 7 K) tedavi edilmiştir. Medyan yaş 56 (38-72); 14 hastada (%78) kitle sol tarafta, 15 hastada (%83) tümör internal akustik kanala uzanım göstermekte ve 4 hastada (%22) beyin sapına bası bulunmaktadır. Medyan tümör hacmi 1,94 cm3’dir (0,25-14 cm3). Medyan tedavi dozu 12,5 Gy (12-13 Gy)’dir. Hastaların medyan takip süreleri 4 ay (1-7 ay) olup, çekilen kontrol beyin MR’larında üç hastada tümör boyutlarında küçülme, bir tanesinde büyüme ve diğerlerinde ise tümör boyutlarının sabit kaldığı görülmüştür. Sadece 1 hastada geçici hemiparestezi gelişmiş olup steroid ile kontrol altına alınmıştır.

 

Sonuç: Gamma knife tedavisi, Akustik nörinomlu hastalarda etkin ve güvenli bir tedavi sağlamaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018