E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Molar Gebelik Sonucu Gelişen Hipertiroidizm Olgusunda Plazmaferez Tedavisi
1 Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Selcuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Obstetrics and Gynaecology, Selcuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 320-322
DOI: 10.14235/bs.2018.1803
Anahtar Kelimeler: Mol hidatiform, hCG, hipertiroidizm, plazmaferez
Özet

18 yaşında kadın hasta karın ağrısı, yorgunluk, bulantı, kusma, ellerde titreme ve vajinal kanama şikayeti ile başvurdu. Laboratuvar tetkiklerinde artmış human chorionic gonadotropin (hCG), baskılanmış tiroid stimulan hormon (TSH) ve artmış serbest tiroid hormon düzeyleri görüldü. Laboratuar tetkikleri ile birlikte tiroid doppler ve uterus ultrasonografi incelemesi sonucunda molar gebelik sonucu gelişen hipertiroidizm tanısı düşünüldü. Plazmaferez tedavisi ile hastanın semptomların da düzelme ve serbest tiroid hormonlarında normal düzeye gerileme sağlandı. Plazmaferez tedavisi sonrası hastaya dilatasyon ve küretaj tedavisi uygulandı. Histopatolojik incelemede non-invaziv mol hidatiform tanısı doğrulandı.

 

Cite this article as: Kıraç CO, Baldane S, Kebapçılar AG, İpekçi SH, Uçar MG, Çelik Ç, et al. Successful Preoperative Treatment by Plasmapheresis of Hyperthyroidism with Hydatidiform Mole. Bezmialem Science 2018; 6(4): 320-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018