E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tekrarlayan Düşükleri Olan Kadınlarda Faktör XII Aktivitesinin Değerlendirilmesi
1 Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Medikalpark Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 279-282
DOI: 10.14235/bs.2018.2052
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan düşükler, aPTT, FaktörXII
Özet

Amaç: Amacımız tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda faktör XII aktivitesinin aPTT ölçümüyle değerlendirilmesidir.


Yöntemler
: Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında tekrarlayan düşük problem ile kliniğimize başvuran toplam 145 hastada yapıldı. Dahil olma kriterleri olarak 12. gebelik haftasının altında ardışık 2 tane ya da ardışık olmayan 3 tane düşük hikayesi olan hastalar alındı. Faktör XII aktivitesi aPTT bakılarak değerlendirildi.


Bulgular
: Çalışmaya dahil edilen 145 tekrarlayan düşükleri olan kadınların ortalama yaşları 28.4 (±7.6) ve ortalama düşük sayısı ise 2 olarak tespit edildi. Ortalama Faktör XII aktivitesi % 106.19±33.62 (90-200) bulundu. Hastaların %6,8'inde (n=10) faktör XII aktivitesi %60 dan küçük olarak bulundu. Faktör XII aktivitesi %35'in altında toplam 3 vaka vardı. %93,2 (n=135) hastada faktör XII aktivitesi %60'dan büyük olarak bulundu.


Sonuç
: Tekrarlayan düşükleri olan vakalarda rutin trombofilik faktörlerin araştırılması sırasında en azından aPTT ölçümününde yapılması tanı açısından faydalı olabilir. Uzamış aPTT si olan kadınlarda açıklayıcı bir sebep yoksa, her ne kadar nadir de olsa faktör XII bakılması önerilebilir.


Cite this article as
: Karaca N, Aktün LH. Evaluation of Factor XII Activity in Women with Recurrent Miscarriages. Bezmialem Science 2018; 6(4): 279-82.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018