E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Diffüz Alveoler Hemoraji'li Sistemik Lupus Eritematozus Olgusunda Double Filtrasyon Plazmaferez
1 Department of Hematology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Internal Diseases, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Nephrology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 228-232
DOI: 10.14235/bs.2018.1247
Anahtar Kelimeler: Diffüz alveoler hemoraji, SLE, lupus nefriti, double filtrasyon plazmaferez
Özet

Diffüz alveoler hemoraji, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) tanılı hastalarda nadir görülen ve katastrofik seyir gösteren bir klinik süreçtir. Olguda lupus nefriti tanısı ile takip edilirken diffüz alveoler hemoraji gelişen hasta anlatıldı. Ani gelişen nefes darlığı ile hastaneye başvuran hastada akut solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği bulguları lupus alevlenmesi olarak değerlendirildi. Pulse metilprednizolon, immunsüpresan tedavi ve intravenöz immunglobulin tedavisine rağmen iyileşme görülmedi. Double Filtrasyon Plazmaferez uygulaması ile altı seans sonunda alveoler hemoraji bulgularının klinik ve radyolojik olarak düzeldiği görüldü. Hasta altıncı gün sonunda ekstübe edildi. Olgumuz özellikle diffüz alveoler hemoraji ile birliktelik gösteren sistemik lupus eritematozus hastalarında tedavide double filtrasyon plazmaferez kullanımının akılda tutulması açısından önem taşımaktadır.

 

Cite this article as: Çetin G, Özkan T, Turgut S, Karatoprak C, Kazancıoğlu R. Diffuse Alveolar Hemorrhage in SLE Treated with DFPP. Bezmialem Science 2018; 6(3): 228-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018