E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Birt-Hogg-Dube Sendromu
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 220-222
DOI: 10.14235/bs.2017.1453
Anahtar Kelimeler: Trikodiskoma, Birt-Hogg-Dube sendromu, fibrofoliküloma
Özet

Birt-Hogg-Dube sendromu fibrofolikülomalar, anjiyofibromlar, fibroepitelyal polipler ve trikodiskomalar da dahil olmak üzere birçok karakteristik deri bulgusu içeren bir sendromdur. Otozomal dominant geçişlidir. Aynı zamanda akciğer kistleri, spontan pnömotoraks ve böbrek tümörleri gibi ekstrakutanöz bulgular da içerir. Sistemik tutulum nedeniyle erken tanı ve tedavisi önemlidir. Burada Birt-Hogg-Dube sendromu tanısı alan 53 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu.


Cite this article as
: Emiroğlu N, Cengiz FP, Tosuner Z, Bahalı AG, Onsun N. Birt-Hogg-Dube Syndrome. Bezmialem Science 2018; 6(3): 220-2.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018