E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tekrarlayan Oral Aft ve Behçet Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi Değerlerinin Karşılaştırılması
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 196-199
DOI: 10.14235/bs.2018.1587
Anahtar Kelimeler: MPV, tekrarlayan oral aft, Behçet hastalığı
Özet

Amaç: Trombositler lokal ve sistemik inflamasyon patogenezinde rol oynamaktadır. Ortalama trombosit hacmi (mean platelet volume, MPV) trombosit aktivasyonun göstergesidir; büyük trombositlerin daha aktif olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda Behçet hastaları ve tekrarlayan oral aftı olan hastalarda MPVdeğerlerini karşılaştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Çalışmamıza 2014 Ocak ile 2016 Kasım tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniklerine tekrarlayan oral aft ve Behçet hastalığı tanısı ile başvuran hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, MPV değerleri, vitamin B12, TSH, paterji değerleri retrospektif olarak tarandı ve kaydedildi.


Bulgular
: Çalışmamıza tekrarlayan oral aftı (TOA) olan 113, Behçet hastalığı (BH) olan 87 ve kontrol grubu olarak 71 sağlıklı kişi alındı. Tekrarlayan oral aftı olan hastaların 74’ü (%65,5) kadın, 39’u (%35,5) erkekti. Kontrol grubu, TOA ve BH grubu yaş ve cinsiyet açısından istatiksel olarak uyumluydu. BH’larının 50’si (%63,4) kadın, 37’si (%42,5) erkekti. Kontrol grubunun 45’i (%63,4) kadın, 26’sı (%36,6) erkekti. TOA’ı olan hastalar, BH’ları ve kontrol grubu arasında MPV değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.


Sonuç
: MPV rutin kan tetkiklerinde bakılabilen basit ve kullanışlı bir parametredir. Ortalama trombosit hacmini göstermektedir. MPV inflamasyon belirteci olarak araştırılmıştır. Biz çalışmamızda BH, TOA hastaları ve kontrol grubunda MPV değerleri açısından anlamlı fark saptamadık.


Cite this article as
: Bıyık Özkaya D, Küçük ÖS, Onsun N. Comparing Mean Platelet Volume Values in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis and Patients with Behcet’s Disease. Bezmialem Science 2018; 6(3): 196-9

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018