E-ISSN 2148-2373
Derleme
Premenstrual Sendromun Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
1 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, ANKARA, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2358
Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, hastalık yönetimi, kadın sağlığı.
Özet

Premenstrual sendrom (PMS) menstruasyondan yaklaşık beş gün önce ortaya çıkan, menstruasyonun başlamasıyla birkaç gün içinde sonlanan fiziksel ve psikolojik semptomların eşlik ettiği bir sağlık sorunudur. En yaygın görülen semptomlar iştah değişikliği, ödem, göğüslerde hassasiyet, abdominal ağrı, bel ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, depresif duygulanım, irritabilite, öfke nöbetleri, anksiyetedir. Çoğu kadının yaşamının yarısı premenstrual dönem sorunlarıyla geçmekte olup, yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Dünyada ve ülkemizde PMS prevelansı oldukça yüksektir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarının ve kadınların PMS’ye ilişkin farkındalıklarının arttırılması önem taşımaktadır. Derlemede uluslararası rehberler eşliğinde PMS’nin yönetimine ilişkin güncel yaklaşımların açıklanması amaçlanmıştır. PMS tanısı için ayrıntılı anamnez alınmakta, gerekirse konsültasyon ve laboratuvar incelemelerine başvurulmaktadır. Ayrıca kadının en az iki ay boyunca kayıt ettiği semptomların tipi ve menstual siklustaki ortaya çıkış zamanı değerlendirilerek PMS tanısı doğrulanmaktadır. PMS’nin yönetimi integratif holistik yaklaşımı benimsemiş, multidisipliner bir ekip tarafından, bireyselleştirilmiş bir plan doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. Birinci basamakta PMS’ye ilişkin farkındalık oluşturulması ve kadınlara öz-izlemin, yaşam tarzı değişikliklerinin, diyet düzenlenmesinin ve stresle baş etme yöntemlerinin öğretilmesi yer almaktadır. İkinci basamakta bilişsel davranışçı terapi ve tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Eğer sorun devam ederse üçüncü basamaktaki farmakolojik tedaviye geçilmektedir. Son olarak ise dördüncü basamakta yer alan cerrahi tedaviye başvurulmaktadır. 

 


Cite this article as
: Abay H and Kaplan S. Current Approaches in Premenstrual Syndrome Management. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2358

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018