E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Valsalva manevrasının tonsillektomi sırasında kanama üzerine etkisi
1 Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2299
Özet

 

Amaç: Tonsillektomide yeterli hemostazı takiben Valsalva manevrasının başka kanama noktalarını bulmasına yardımcı olup olmadığını araştırdık.


Yöntemler
: Üçüncül tıp merkezinde yapılan tonsillektomi uygulanan ardışık hastaların prospektif bir çalışmasıdır. Toplanan veriler arasında hasta kimliği, yaş, cinsiyet, operasyon yöntemi ve kanama (varsa) mevcuttu. Ameliyatı tamamladıktan hemen sonra kanama noktalarını belirlemek için anestezi uzmanı tarafından Valsalva manevrası ile hemostaz uygulandı. İntraoperatif ve postoperatif kanama ve uygulanan tedavi kaydedildi.


Bulgular
: Bu dönemde 120 hastaya tonsillektomi yapıldı (53 erkek ve 67 kadın). Tonsillektomi 59 hastada (26 erkek 33 kadın) soğuk diseksiyon ve 61 hastada (27 erkek ve 34 kadın) bipolar diatermi kullanılarak yapıldı. Valsalva'yı takiben intraoperatif kanama farklılıkları, soğuk diseksiyon grubunda sıcak (bipolar) gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.044). Bipolar koteri kullanarak yapılan tonsillektomi, soğuk diseksiyon kullanılandan postoperatif kanama oranına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p <0.05).


Sonuç
: Valsalva manevrası, tonsillektomi yara yatağında ince kanayan damarların belirlenmesinde yararlıdır. Ameliyatı bitirmeden önce hemostazın nihai doğrulaması için prosedürün uygulanmasını öneriyoruz.


Cite this article as
: ÇALIM ÖF. Effects of the Valsalva maneuver on intraoperative bleeding during tonsillectomy. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2299

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018