E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tıbbi Müdahaleler İçin Kullanılan Matbu Onam Formlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi
1 Kocaeli Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik, Kocaeli, Türkiye  
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik, Muğla, Türkiye  
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla, Türkiye  
4 Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Müdürlüğü, Muğla, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.1835
Anahtar Kelimeler: tıp etiği, aydınlatılmış onam, onam formları, okunabilirlik
Özet

Amaç: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde tıbbi girişimler için kullanılan matbu onam formlarının etik standartlara uygunluğunu değerlendirmek


Yöntemler
: Bu araştırmada bir eğitim ve araştırma hastanesinde tıbbi müdahaleler için kullanılan matbu aydınlatılmış onam formlarının içeriği araştırmacılar tarafından sınıflandırıldı. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na uyumu, Ateşman Okunabilirlik Formülü ile okunabilirliği ve tıbbi terminoloji kullanımı açısından değerlendirildi.

 
Bulgular: Araştırma süresinde hastanede kullanılan işleme özgü onam formu sayısı 336 idi. Araştırmacılar tarafından sınıflanan içeriğe göre müdahalenin amacı (>67), riskleri (>96) ve sorumlu hekimin adı-soyadı (>94) bölümleri en sık tekrarlanan bölümlerdi.  Tüm bilgilendirme ve onam formlarının okunabilirlik seviyesi “zor” idi (>94) ve tıbbi terminoloji kullanımı özellikle cerrahi onam formlarında (>89) yüksekti. Formların içeriğinde hastanın bilmeme hakkını vurgulayan önemli bölümler olduğu gibi hasta dışında bir personelin imzası gibi hasta gizliliğini ihlal edebilecek bölümler de vardı.


Sonuç: Kullanılan matbu onam formlarının mevzuat çerçevesinde güncellenmesi ve anlaşılırlığının sağlanması aydınlatılmış onamın hayata geçirilmesinde yaşanan sorunları azaltabilir. 

 

Cite this article as: Akpınar A, Özcan M, Ülker D, Öksüzler O. Ethical Assessment of Blank Consent Forms for Medical Interventions in a Training and Research Hospital in Turkey. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.1835

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018