E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Primer Akciğer Kanserinde Etyolojik Faktör Olarak Helicobacter Pylori
1 Department of Pathology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 134-137
DOI: 10.14235/bs.2018.1891
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, etyoloji, akciğer kanseri
Özet

 

Amaç: Akciğer karsinomlarında mesleki ve çevresel karsinojenlere maruziyet önemli olmakla birlikte, ailevi yatkınlık, genetik anormallikler ve son olarak Helicobacter pylori infeksiyonu ilişkisi gibi bazı diğer faktörler sorgulanmaktadır. Bu çalışmada Helicobacter pylori ve akciğer karsinom ilişkisi üzerinde durulmuştur.

 

Yöntemler: Otuz sekiz erkek ve 10 kadından oluşan opere edilerek histolojik verifikasyonu sağlanan 48 akciğer karsinomu olgusu çalışmaya alınmıştır. Bunların 22’si skuamöz hücreli karsinom 26’sı adenokarsinomdur. Akciğer karsinomu dışı nedenlerle pulmoner operasyon geçiren 20 olgu kontrol grubunu oluşturmaktadır. Karsinom olgularında tümöre bitişik nonneoplastik parankimal ve bronşial doku örnekleri Giemsa ile boyanmıştır. Kontrol grubunda ise bronş kesiti içeren pulmoner doku örnekleri boyamaya alınmıştır. Giemsa boyalı kesitlerde bronş epiteli ve lümeninde basil aranmıştır.

 

Bulgular: Helicobacter pylori 48 karsinom olgusunun ikisinde saptanmıştır. Bu iki olguda histopatolojik tanı skuamöz hücreli karsinomdur. Kontrol grubunda ise basil saptanmamıştır.

 

Sonuç: Serolojik çalışmalarla akciğer kanseri ve Helicobacter pylori arasında ilişki ortaya konmaya çalışılmakla birlikte çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Ekilme ya da inhalasyon ile akciğere ulaşan bakterinin direkt olarak etkili olduğu söylenmektedir. Kronik Helicobacter pylori enfeksiyonunun gastrin ve COX-2 seviyelerini arttırarak bronş epitel proliferasyonu ve bunun ötesinde pulmoner karsinogeneze katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Sonuç olarak Helicobacter pylori infeksiyonu ve akciğer karsinomu arasındaki ilişki farklı tipteki çalışmalarla ortaya konabilir ve altta yatan mekanizmalar açığa çıkarılabilir.

 

 

Cite this article as: Büyükpınarbaşılı N. Helicobacter pylori as an Etiologic Factor in Primary Lung Carcinoma. Bezmialem Science 2018; 6: 134-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018