E-ISSN 2148-2373
Derleme
Fertilitenin Korunması
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 143-146
DOI: 10.14235/bs.2018.1685
Anahtar Kelimeler: Üremenin korunması, Overin Transpozisyonu, radyoterapi, over dokusunun dondurulması, Oosit dondurulması, GnRH, testis doku dondurulması ve saklanması, izole spermatagonyum hücre nakledilmesi
Özet

 

Fertilitenin korunması; Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi gibi tıbbi müdahaleler, nononkolojik diğer nedenlerden dolayı, fertilitenin devamlılığını sağlayabilmek için, gonad hücreleri (oosit ya da sperm), dokularının (Over, Testis) gonadotoksisite maruziyetinden korunmasıdır. Güncel olarak fertilitenin korunması için en sık kullanılan metotlar; embriyo kriyoprezervasyonu, sperm ve oosit kriyoprezervasyonu, radyoterapi öncesi overin transpozisyonudur. Yumurtalık dokusu dondurma, GnRH analog kullanımı, Testiküler doku kriyoprezervasyonu ve izole Spermatogonyal kök hücre transplantasyonu, xenotransplantasyon ve invitro sperm matürasyonu üzerinde çalışmaların devam ettiği diğer metotlardır. Fertilite Koruyucu yaklaşımlarla ilgili hastaların yeterli düzeyde yönlendirilmesi, hasta ve hekimlerinin, toplumun konu hakkında bilgi ve farkındalığının arttırılması, önemi giderek artan güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Cite this article as: Akdemir N. Fertility Preservation. Bezmialem Science 2018; 6: 143-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018