E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Bir Üçüncü Basamak Hastanedeki Sağlık Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansı, İstanbul Türkiye
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Eyüp State Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Medical Microbiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 89-93
DOI: 10.14235/bs.2018.1050
Anahtar Kelimeler: Kızamık, seroprevalans, sağlık çalışanı
Özet

 

Amaç: Kızamık aşıyla önlenebilen ve potansiyel olarak salgınlara neden olabilen bir hastalıktır. Sağlık çalışanları, enfeksiyona maruziyet açısından en hassas grubu oluşturur. Bu çalışmada sağlık çalışanlarında kızamık seroprevalansı ve seroprevalans ile yaş ve meslek grupları arasındaki ilişki incelenmiştir.

 

Yöntemler: Ocak 2010 ve Ocak 2011 tarihleri arasında kızamık serolojisi bakılan 422 sağlık çalışanının sonuçları elektronik bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak tarandı. Personel kayıt biriminden isim yaş ve meslek bilgileri alındı. Kan örnekleri kızamık immunoglobulin G tespiti için mikro-ELISA kiti ile çalışıldı (NovaTec Immundiagnostica GmbH, Dietzenbach, Germany).

 

Bulgular: Kızamığa karşı immünite genel olarak %94 tespit edildi. Tıp dışı çalışanlarda bu oran düşükken (%91), doktorlarda (%98) ve hemşirelerde (%95) bu oran daha yüksek bulundu. Doktorlarda kızamığa karşı immünite oranı dikkat çekici olarak yüksek bulunurken istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,080).

 

Sonuç: Kızamık seroprevalansı yaşla birlikte artmaktadır, özellikle tıbbi çalışanlarda bu oran tıp dışı çalışanlara göre daha yüksektir.

 

Cite this article as: Durdu B, Durdu Y, Güleç N, Aslan T. Measles Seroprevalence among Health Care Workers in a Tertiary Hospital, Istanbul Turkey. Bezmialem Science 2018; 6: 89-93.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018