E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Diyabetik Hastalarda Median Sinir Anatomisinin Ultrason Eşliğinde Değerlendirilmesi: Kontrollü Çalışma
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 27-30
DOI: 10.14235/bs.2017.1288
Anahtar Kelimeler: Diyabet, median sinir, ultrason
Özet

 

Amaç: Diyabetik hastaların median sinir anatomik yapısının ultrason eşliğinde karpal tünel düzeyinde 3 farklı seviyede değerlendirmek ve kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Ocak 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında 52 diyabetik hasta, 46 kontrol toplam 98 hastanın sağ elleri ultrason ile median sinirin çapraz kesit alanı ultrason ile transvers karpal ligamentin proksimalinde, transvers karpal ligamentin altında ve transvers karpal ligamentin distalinde en geniş görüldüğü yerde ölçüm yapılarak kaydedildi.

 

Bulgular: Diyabetik ve kontrol grubu hastalar karşılaştırıldığında median sinirin çapraz kesit alanı transvers karpal ligamentin proksimalinde farklı bulunmazken (p>0,05), transvers karpal ligamentin altında ve distalinde median sinirin çapraz kesit alanı gruplar arasında farklı olduğu belirlendi p<0,05. Diyabetik hasta grubunda median sinirin çapraz kesit alanı daha fazla olduğu belirlendi.

 

Sonuç: Median sinir anatomik yapısı ultrasonografik değerlendirme ile hızlı, hastaya rahatsızlık vermeden ve yüksek görüntü kalitesiyle dinamik olarak değerlendirmek mümkündür. Periferik nöropati açısından riskli olan hastalarda median sinirde ortaya çıkacak değişikliklerin klinik bulgular başlamadan erken dönemde gösterilebilmesi için ultrasonografi değerli bir radyolojik değerlendirme yöntemidir.

 

Cite this article as:  Çirci E, Çağlar Okur S. The Assessment of Anatomic Structure of Median Nerve in Diabetic and Control Group Patients Using Ultrasound: A Controlled Study. Bezmialem Science 2018; 6: 27-30.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018