E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Silikon İmplant ile Ogmentasyon Mentoplasti Sonuçlarımız
1 Fatih Medicalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye  
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 21-26
DOI: 10.14235/bs.2018.1414
Anahtar Kelimeler: Ogmentasyon, mentoplasti, submental
Özet

 

Amaç: Silikon implant ile ogmentasyon mentoplasti uygulanan retrognatik olguların cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi.

 

Yöntemler: Septorinoplasti operasyonuyla birlikte silikon implant ile ogmentasyon mentoplasti yapılan 17 olgu (14 kadın 3 erkek; ort. yaş 30,2, yaş aralığı: 24-37 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bütün olgulara ogmentasyon mentoplasti gingiyolabiyal veya submental insizyon ile uygulandı. Cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi için hasta memnuniyet, hekim estetik değerlendirilmesi ve postoperatif komplikasyon varlığı olmak üzere üç kriter kullanıldı. Sonuç değerlendirilmesinde, bu üç kriterin puanları toplamı kullanıldı.

 

Bulgular: Tüm olguların takip süreleri en kısa 4 ay ve en uzun 33 ay olup, ortalama takip süresi 18,5 ay idi. Dört hastaya (%23,5) gingiyolabiyal insizyon kalan diğer 13 hastaya (%76,5) submental insizyon uygulandı. Hiçbir hastada kalıcı komplikasyon izlenmedi. Olguların 15'i mentoplasti sonucunun mükemmel (%88,2) olarak belirtti. Hekimlerin estetik değerlendirmesinde 16 olguda (%94,12) belirgin düzelme raporlandı. Hiçbir olguya revizyon mentoplasti uygulanmadı.  

 

Sonuç: Ogmentasyon mentoplasti, çene morfolojisinde değişikliklere yol açan ve dengeli ve güzel bir yüz oluşturan, mükemmel ve stabil uzun dönem sonuçlara sahip, güvenilir ve etkin bir cerrahidir. Bu konuda tecrübelerin artması, cerrahinin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır.

 

Cite this article as:  Altıntaş A, Yegin Y, Çelik M, Kayabaşoğlu G. Our Outcomes of Augmentation Mentoplasty with Solid Silicone. Bezmialem Science 2018; 6: 21-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018