E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Tiroid Nodülü İçinde Sınırlı, Soliter Akciğer Adenokarsinom Metastazı
1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 73-76
DOI: 10.14235/bs.2018.1015
Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, metastaz, adenokarsinom
Özet

 

Tiroidin metastatik tümörleri nadir olup tüm tiroid malignitelerinin %1,2’sini oluşturur. Tiroid bezine metastaz baş boyun bölgesi tümörlerinde direkt yayılım şeklinde olur. Hematojen metastaza ise en çok böbrek, meme, akciğer tümörleri ve malign melanomda rastlanır. Tiroid bezinde metastaz genellikle yaygın hastalığı olanlarda görülürken izole, soliter metastaz son derece nadirdir. Altmış sekiz yaşında erkek hasta boyunda şişlik nedeniyle genel cerrahi kliniğine başvurdu. İki yıl önce başka merkezde akciğer karsinomu nedeniyle sağ lobektomi geçiren hastanın ultrasonografisinde sağ tiroid lobunda en büyüğü 4,5 cm, sol lobda ise 2 cm olan multipl nodüller izlendi. Multinodüler guatr ön tanısı ile bilateral total tiroidektomi uygulanan hastanın sağ tiroid lobunun kesitlerinde 4,5 cm ve 3,5 cm çapında iki adet nodül görüldü. Histopatolojik incelemede 3,5 cm çaplı adenomatöz nodül içinde yaklaşık 2cm çaplı alanda adenokarsinom infiltrasyonu izlendi. Nodül kapsülünde ve tiroid kapsülünde tümör invazyonu görülmedi. İmmunhistokimyasal çalışmada karsinoembriyonik antijen CEA (+), tiroid transkripsiyon faktör-1 (TTF-1) zayıf (+), tiroglobülin (-), kromogranin (-), kalsitonin (-) bulundu. Lobektomi materyaline ait parafin bloklar istendi, kesitlerde her iki tümörün aynı özellikte olduğu görüldü ve olgu tiroidde akciğer adenokarsinom metastazı şeklinde rapor edildi. Tüm vücut taramasında vücudun başka yerinde metastaz odağı saptanmadı. Malignite öyküsü bulunan hastalarda tiroid bezinde nodül varlığında metastaz olasılığı da akılda tutulmalıdır.


Cite this article as: Paşaoğlu E, Günver F, Gücin Z. Solitary Metastasis of Pulmonary Adenocarcinoma in Restricted Thyroid Gland Nodule. Bezmialem Science 2018; 6: 73-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018