E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Bir Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Kandidemi ve Bakteremi Arasındaki Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Eyüp State Hospital, İstanbul, Türkiye  
3 Department of Anesthesiology and Reanimation, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
4 Department of Microbiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
5 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 9-14
DOI: 10.14235/bs.2018.1149
Anahtar Kelimeler: Kandidemi, bakteremi, yoğun bakım ünitesi
Özet

 

Amaç: Kandidemi en yaygın invazif fungal enfeksiyondur (İFE). Mortalite oranlarını arttırdığı için, kan dolaşım enfeksiyonlarını ve sorumlu ajanları tespit etmek ve erken uygun tedaviye başlamak esastır. Bu çalışmada, kandidemi ve aerobik bakteremi için potansiyel risk faktörlerini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Ocak 2011 ile Ocak 2014 tarihleri arasında bir üçüncü basamak yoğun bakım ünitesine kabul edilen 1567 hasta arasından, Kandidemili 21 hasta ve 101 bakteremik hasta retrospektif olarak karşılaştırıldı. Kandolaşımı enfeksiyonu tanısı CDC kılavuzuna göre yapıldı. Hastalar için, potansiyel risk faktörleri NCCS (Number Crunch Statistical System) istatistiksel sistemi ile değerlendirildi. İki grubu karşılaştırmak için bağımsız T-Test kullanıldı, sayısal veri Chi Square test ve Fisher’s exact test ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Kandidemi oranı ve insidans dansitesi sırasıyla %1,34 ve 1,62 iken, bakteremi oranları sırasıyla %9,38 ve 11,37 bulundu. Sonuçlara göre; öncesinde gastrointestinal (GİS) cerrahi geçirmiş olmak (p=0,001), solid organ tümörü (p=0,0001), hemodiyaliz kateteri (p=0,001), sürekli hemodiafiltrasyon (p=0,005), Bogoto Bag (p=0,009), kolostomi (p=0,033), abdominal dren (p=0,001), kan transfüzyon ihtiyacı ve total parenteral beslenme (TPB) (p=0,0001), bakteremi ile karşılaştırıldığında daha çok kandidemi lehine anlamlı risk olarak bulundu.

 

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde kandolaşımı enfeksiyonu olan hastalar, mortalite ve morbidite için yüksek risk taşırlar. Sonuçlara göre; öncesinde GİS cerrahisi geçirmiş olmak, cerrahi implementasyon varlığı, solid organ tümörü, son dönem böbrek hastalığı, kan transfüzyon ihtiyacı ve TPB kandidemi için risk faktörü olarak bulunmuştur.

 

Cite this article as: Durdu B, Durdu Y, Eren G, Hakyemez İN, Güleç N, Kart Yaşar HK. Comparison between Risk Factors for Candidemia and Bacteremia in a Tertiary Intensive Care Unit. Bezmialem Science 2018; 6: 9-14.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018