E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Silikon Nazal Septal Splint ve Polivinilalkol Tamponların Septoplasti Sonrası ve Bunların Çıkarılması Sırasında Ağrıya Olan Etkileri
1 Namık Kemal University School of Medicine, ENT Clinic, Tekirdağ, Türkiye  
2 Sarıkamış State Hospital, ENT Clinic, Kars, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.1467
Anahtar Kelimeler: Septum Cerrahisi, Burun tamponu, burun tamponu çıkarılması, silikon burun tamponu, polivinil alkol tampon, ağrı
Özet

 

Amaç: Septoplasti sonrası Silikon nazal septal splintlerle polivinilalkol nazal tamponların hasta rahatlığı (tampon konurken ve çıkarılırken) ve post-op komplikasyon açısından karşılaştırılması.

 

Yöntemler: Bu çalışma septal deviasyon nedeniyle septoplasti operasyonu geçiren 169 hastayı içermektedir.Hastalar iki gruba ayrıldı.Grup A: Septoplasti operasyonu geçiren ve silikon nazal septal splint konan 90 hastayı içerirken grup B septoplasti operasyonu geçiren ve polivinilalkol tampon konan 76 hastayı içeriyordu.tamponlar post-op 2. günde alındı ve vizuel analog skala (VAS) kullanılarak hastaların ağrı seviyesi kaydedildi.

 

Bulgular: Ortalama yaş Grup A ve Grup B sırasıyla 29, 77 yıl (19-74) ve 23.77 yıl (21-37) idi ve ortalama yaş açısından iki grup benzerdi (p>0,05). Grup B ile karşılaştırıldığında post-op 1., 2., 4., 8., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde Grup A’daVAS skorlaması önemli ölçüde düşüktü (p<0,0001). Silikon nazal splint’e göre polivinilalkol tamponun çıkarılması sırasındaki ağrı seviyesi çok daha yüksekti (ortalama ağrı skorları 3,57 vs 1,99 p<0,05).

 

Sonuç: Biz havayollu intranasal septal splintlerin post-op komplikasyonlara yol açmadan hastada tampon alınması sırasında daha az ağrı oluşturduğu sonucuna ulaştık ve septoplasti sonrası polivinilalkol tamponlara alternatif olarak etkili bir şekilde kullanılabilir olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018