E-ISSN 2148-2373
1 Department of Orthopaedics and Traumatology, Acıbadem University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Orthopaedics and Traumatology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: Hiperfleksiyona izin veren tasarımlı total diz protezi uyguladığımız hastalarımızın erken-orta dönem sonuçlarını değerlendirmek ve özellikle fleksiyon açıklığı üzerine etkili faktörleri belirlemek.


Yöntemler: Hiperflex arka çapraz bağ koruyan tipi diz protezi uyguladığımız 95 hastanın 150 dizi değerlendirmeye alındı. Hastalar ortalama 8.5 yıl (3.5- 11 yıl) takip edildiler. Diz eklemleri ameliyat öncesinde ve son kontrolde Diz Cemiyeti Puanlama Sistemi ile değerlendirildi ve hareket açıklıkları kaydedildi. Komponent sağkalımı değerlendirildi. Ameliyat sonrasında yüksek fleksiyon derecesine (> 130) ulaşabilmek için ameliyat öncesinde olması gereken fleksiyon açıklığı ise ROC eğrisi (receiver-operating characteristic) analizi ile araştırıldı.


Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama diz skoru 49.1 ± 12.0 puan, fonksiyon skoru 48.9±14.1 puan ve fleksiyon açısı 119.3± 18.9 derece olarak bulundu. Son kontrollerde aynı değerler sırasıyla 92.9 ± 8.2 (p<0.0001), 90.7±10.6 (p<0.0001) ve 128.0±11.5 derece (p<0.0001) seviyesine yükseldi. Yetmiş (47%) dizde fleksiyon açıklığında bir artış sağlanamazken, bu hastalardan 27’sinde (18%) dizde fleksiyon değerinde azalma oldu. Ameliyat öncesi ve sonrası fleksiyon açıklıkları arasında orta seviyede korelasyon tespit edildi (r=0.623, p<0.0001). Bir adet (0.6%) ara yüzey revizyonu erken dönem enfeksiyon nedeni ile yapıldı. Aseptik gevşeme gözlenmedi. ROC eğrisi analizi ameliyat öncesinde 115° ve üzerinde fleksiyonu olan dizlerde ameliyat sonrasında 130° ve üzerinde hiperfleksiyon beklenebileceğini tespit edildi.


Sonuç: Çalışmamızın sonucunda ameliyat sonrası fleksiyon derecesi, ameliyat öncesi fleksiyon derecesi ile ilişkili olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile sadece yüksek fleksiyona izin veren ara yüzey kullanarak yüksek fleksiyon dereceleri elde edilemeyeceği, ameliyat öncesi fleksiyon açıklığının hiperfleksiyona ulaşmanın bu tip tasarımda bile önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018