E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Ekspoze Subkutanöz Venöz Portların Pektoral Kas İçine Yerleştirilmesi: Örtüm İçin Pratik ve Güvenli Bir Teknik
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
3 LymphEst Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2017; 5: 64-67
DOI: 10.14235/bs.2017.927
Anahtar Kelimeler: Subkutanöz venöz port, port ekspozisyonu, pektoral kas
Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, ekspoze subkutanöz venöz portların pektoral kası içine gömülmesine ait deneyimlerimizi sunmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2006 ile Kasım 2013 tarihleri arasında subkutanöz venöz port ekspozisyonu ile kliniğimizde değerlendirilen 6 hastada portlar pektoral kas içine yerleştirildi.

 

Bulgular: Hastalar 4-9 ay arasında takip edildiler. Onkolojik tedavileri 3 hafta sonra başlandı.

 

Sonuç: Bu ön çalışmaya ait gözlemlerimiz ile, ekspoze olan portların pektoral kas içine yerleştirilmesinin, kaşektik hastalar için etkin ve kolay bir yöntem olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018