E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Hafif ve Orta Şiddetli Akne Hastalarında A ve E Vitamini Düzeyleri
1 Department of Dermatology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 61-63
DOI: 10.14235/bs.2016.923
Anahtar Kelimeler: Akne, Vitamin A, Vitamin E
Özet

Amaç: Foliküler hiperkeratinizasyon ve Propionibacterium acnes kolonizasyonu, akne patogenezindeki temel sebeplerdir. Akne ve vitaminler arasındaki ilişki tam olarak bilinmediğinden, biz bu çalışmada dirençli aknesi olan hastalarda A vitamini ve E vitamini düzeylerinin saptanması hedeflendi.

 

Yöntemler: Bu çalışmada, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi dermatoloji polikliniğinde Ocak 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında dirençli akne nedeniyle takip edilen 96 hasta, A vitamini ve E vitamini düzeylerini saptamak amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 96 akneli hasta ve yaş, cinsiyet uyumlu 50 kontrol hastası çalışma kapsamında değerlendirildi. E vitamini açısından gruplar arasında fark görülmezken (p>0,05), hasta grubunda A vitamini düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0,05).

 

 

Sonuç: Sonuçlarımıza dayanarak, E vitamini düzeyinin akne patogenezinde önemli bir rolü olmadığını söyleyebiliriz. Ancak diyet açısından hastalara A vitamininden zengin gıdalar önerilebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018