E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Leigh Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 84-85
DOI: 10.14235/bs.2016.855
Anahtar Kelimeler: Çocuk, anestezi, Leigh sendromu
Özet

Leigh sendromu nadir görülen bir infant ve çocukluk dönemi hastalığıdır. Hastalık; nörodejenerasyon, subakut nekrotizan ensefalomiyelopati ile progresyon göstermekte ve klinik olarak gelişme geriliği, konvülsiyon, disartri, ataksi, miyopati ile seyredebilmektedir. Perkütan endoskopik gastrostomi nedeni ile Leigh Sendromlu bir çocuğun anestezi uygulaması aktarılmıştır. Preoperatif, özellikle respiratuvar, kardiyak ve renal sistem fonksiyonları ayrıntılı değerlendirilmelidir. Varolan miyopati nedeniyle nöromuskuler ajan ve uzun etkili opioid kullanılmasının postoperatif respiratuvar komplikasyonları arttırabilir. Perioperatif dönemde laktik asidozun gelişebileceği gözönünde bulundurularak pre-perioperatif dönemde mutlaka dekstrozlu sıvıların verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018