E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Artrit ve İkter İle Başvuran Kawasaki Olgusu
1 Department of Pediatric Nephrology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatrics Cardiology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Department of Rheumatology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 86-89
DOI: 10.14235/bs.2016.939
Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastalığı, artrit, safra kesesi hidropsu
Özet

Kawasaki hastalığı çocuklarda sık görülen bir vaskülittir. Tanı klinik bulgular ile konulmakta olup erken tedavi koroner arter anevrizma riskini önlemede önemlidir. Farklı klinik bulgular ile başvuru tanıyı zorlaştırmakta ve tedavinin gecikmesi mortaliteyi arttırmaktadır. Bu olgu sunumunda başvuru bulgusu sarılık ve artrit olan ve Kawasaki hastalığı tanısı alan üç yaşında erkek hastayı ele aldık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018